Despre noi

Societatea SC ARHIPELAG DESIGN SRL a fost înființată în anul 2015 in județul Bihor, comuna Lugașu de jos, satul Urvind. În anul 2016 printr-un proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) ne-am diversificat domeniul de activitate cu scopul de a oferi servicii complete de proiectare de arhitectură, pentru clienții care doresc servicii profesionale in acest domeniul. Obiectivul principal al firmei noastre este de a acoperi nevoile tuturor clienților atât în mediul rural cât și în mediul urban.

Procesul de proiectare începe cu prima consultare; ascultând nevoile și posibilitățile beneficiarilor se conturează tema de proiectare, ceea ce sa va materializa pe planșele de arhitectura.

Servicii

ARHIPELAG DESIGN
va organiza și coordona întreaga activitate de proiectare necesară realizării obiectivului, la toate specialitățile implicate, în acest scop va constitui o echipă completă, alcătuită din specialiști cu experiență în domeniul proiectării. Va asigura coordonarea tehnică a subproiectanților și va integra in proiect documentațiile elaborate de aceștia.

 

SERVICII ADMINISTRATIVE

Întocmire si depunere documentației pentru obținerea Certificat de urbanism
Întocmirea si depunere documentației pentru obținerea de avize cerute prin Certificat de urbanism
Întocmirea Studiului de oportunitate
Întocmirea Studiului de fezabilitate si anteproiect pentru Fonduri Structurale
Întocmirea documentației pentru Autorizația de Construcție P.A.C.
Întocmirea documentației pentru Autorizația de Desființare P.A.D.
Întocmirea documentației pentru Proiect Tehnic

SERVICII DE PROIECTARE

Releveu construcție existent
Proiect de demolare
Proiecte de arhitectura pentru amenajări in apartamente de bloc
Proiect pentru amplasarea de terase sezoniere
Proiect pentru construcție/modificare balcon
Case de vacanta
Extindere sau modificare case
Imobile de locuințe
Ferme agricole si ateliere de producție
Spatii comerciale, birouri
Amenajări interioare

SERVICII CONEXE

Consilierea si asistarea beneficiarului
Asistenta in alegerea terenului de construcție
Detalii suplimentare
Urmărirea de șantier si controlul execuției lucrărilor

Cheia unui proiect de succes stă în înțelegerea cât mai clară a nevoilor dvs. Factorul economic este de cele mai multe ori un aspect foarte important în analiza posibilităților și variantelor de colaborare chiar și cu o firmă de arhitectură, din acest motiv prima consultare va fi gratuita.

Proiecte

Reamenajare casa unifamiliala
Casa Codresi
Agropensiunea Marinet
Camping Tinca
Diversificarea Economiei Locale

Legislatie

Conform legislației in vigoare executarea lucrărilor de construcții sau lucrărilor de desființare este permisa numai pe baza unei autorizații de construcții sau autorizații de demolare. Aceasta autorizație se emite pe baza unei documentații elaborate in condițiile legii.

 

 

 

 

 

 

LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001  – privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
Codul Civil

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 / Republicata si Actualizata 2016  –  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991

Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995  –  privind calitatea în construcții

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 / Republicata si Actualizata 2016 –  privind amenajarea teritoriului si urbanismul

ORDIN nr. 1071/16.12.2009  – privind Metodologie de Calcul(MC001/4 – 2009) al performantei energetice a clădirilor

REGULAMENT din 14 iunie 1994 de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996 – Legea locuinței – reglementari

LEGEA nr.7 din 13 martie 1996 – privind legislația in vigoare referitoare la cadastru si la publicitate imobiliara

Legislatie

Conform legislației in vigoare executarea lucrărilor de construcții sau lucrărilor de desființare este permisa numai pe baza unei autorizații de construcții sau autorizații de demolare. Aceasta autorizație se emite pe baza unei documentații elaborate in condițiile legii.

 

 

 

 

 

 

LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001  – privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
Codul Civil

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 / Republicata si Actualizata 2016  –  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991

Lege nr. 10/1995 din 18/01/1995  –  privind calitatea în construcții

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 / Republicata si Actualizata 2016 –  privind amenajarea teritoriului si urbanismul

ORDIN nr. 1071/16.12.2009  – privind Metodologie de Calcul(MC001/4 – 2009) al performantei energetice a clădirilor

REGULAMENT din 14 iunie 1994 de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora

LEGE nr.114 din 11 octombrie 1996 – Legea locuinței – reglementari

LEGEA nr.7 din 13 martie 1996 – privind legislația in vigoare referitoare la cadastru si la publicitate imobiliara

Contact

sat Urvind, nr.72, comuna Lugașu de Jos,
jud. Bihor. Romania
arh. KIRALY ANIKÓ JUTKA
(t.n.a. 5479)
   0723 533 210
Mayer Krisztian Sandor
administrator
   0744 136 028
S.C. ARHIPELAG DESIGN S.R.L-D  //  sediu social: Sat. Urvind (comuna Lugasu de Jos), nr. 72, judetul Bihor,  //  Numar ORC: J05/1499/2015  //  CUI:  35019553  //  capital social: 200 lei
Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR): RURAL ARHITECT
Beneficiar: ARHIPELAG DESIGN SRL-D

Demarare: 19/05/2016
Finalizare: 18/05/2019

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 50.000 Euro

din care,
finanțare publică prin PNDR: 50.000 Euro

„Pentru  informații  despre  alte  Programe  desfășurate  sub  egida  Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.”,

„Acest  site  nu  reprezintă  poziţia  oficială  a  Comisiei  Europene.  Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.”

„Toate  informaţiile  privind  Programul  Național  de  Dezvoltare  Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.”